23. Juli: Mors lille Ole i skoven gik…

I dag gik det op for os, at denne kendte danske børnesang umuligt kan være dansk! Men mere om det senere.

Vi startede dagen med halvtåge og halvregn som i går – almindeligt kedeligt dansk sommervejr – som man næsten kan komme til at sætte pris på, når man hører om hedebølgerne mange andre steder i verden.

I dag gik turen sydpå igen – dog først med en afstikker ned langs østkysten til fiskerlejet Conche, hvor vi havde hørt, at lokale kvinder havde broderet en moderne udgave af Bayeux-tapetet. Den 70 meter lange broderede “tegneserie”er tegnet af en kunstner og broderet af tolv lokale kvinder (det tog tre år). Broderiet minder meget i stil med forlægget med borter foroven og forneden med små sidehistorier. Det fortæller historien om området French Shore – den franske kyst – navngivet fordi franske fiskere fra Bretagne i en årrække kom over hver sommer og fiskede (senere blev det overtaget af englændere). Ligesom forlægget er der forskellige humoristiske indslag og tekster med kommentarer til historien. Utroligt flot lavet.

På vejen væk fra Conche stoppede vi ved en lang trætrappe op til en udsigtsplatform. Som I kan se af billedet, var der en superfin udsigt til – ingenting – deroppefra!

Efter en hurtig frokost i flækken Roddickton, blev vi nysgerrige, da vi så et skilt til en “underground salmon pool, så vi kørte ind ad en hullet vej, parkerede og fulgte skiltene. Vi fandt godt nok en flod, som løb igennem et stykke klippe, men vi kunne ikke komme tæt nok på til at se, om der rent faktisk var laks i den.

Så vi fortsatte turen sydpå, hvor vi mange steder så små indhegnede køkkenhaver med bl.a. kartofler, som var anlagt langs med vejen men milevidt fra nogen beboelse. Vi gættede på, at de var anlagt der, fordi jorden andre steder er for dårlig til at dyrke noget. De var alle forsvarligt  hegnet ind, sikkert fordi her skulle være ret mange elge i området. Vi så imidlertid ingen på vores vej. Til gengæld så Ole om formiddagen en sort bjørneunge ved vejkanten. Den løb dog væk, før jeg nåede at se den, så jeg drillede ham i et stykke tid med, at han måttehave set syner. Men om eftermiddagen så vi begge to en anden bjørneunge, som også løb i vejkanten, og denne gang nåede vi at stoppe og fotografere den! Og så var det vi kom til at tænke på “Mors lille Ole i skoven gik” og blev enige om, at den da måtte være oversat fra svensk – for bjørne har vi da trods alt ikke haft i danske skove i mange hundrede år!

Sidst på dagen kørte vi igen gennem den smukke Gros Morne National Park med de store dystre bjerge på nordsiden af fjorden Bonne Bay, og fortsatte tilbage langs sydsiden af den til den lille by Woody Point, hvor vi skulle overnatte i Aunt Jane’s B&B i et gammelt hus, som mere eller mindre stadig så ud som da tante boede der! Vi snuppede en burger i retro-dineren overfor. Vi kunne se, at de lokale samledes og slog sig ned i campingstole foran byens lille fiskefabrik for at se udendørsforestilling af “ET”, men vi foretrak at gå tidligt i seng i med vores bøger i stedet for. Ole er nu kommet sig over sin forkølelse – men selvfølgelig ikke uden at smitte mig 🙁

English version:

As children we learnt a song called “Mors lille Ole i skoven gik” about mummy’s little Ole, who went for a walk in the woods, picked blueberries and shared them with a bear – you can listen to it here:

 Mors Lille Ole I Skoven Gik

We’ve always thought of it as a Danish children’s song, but today we realised it couldn’t possibly be! But more about that later.

We started the day with some rain and some fog like yesterday – normal Danish summer weather – which you can almost come to appreciate when you hear about the heatwaves elsewhere in the world.

Today’s route went south again with a detour along the east coast to the fishing village of Conche, where we had heard that local women had embroidered a modern version of the Bayeux tapestry (which is almost 1000 years old and tells the story of the battle of Hastings in 1066, when William the Conqueror and the Normans won over the English). The 70-metre long ‘cartoon’ was designed by a French artist and embroidered by 12 local women, which took three years. The embroidery is a lot like the original with little side stories in the top and bottom borders, and tells the history of the French Shore area so named because French fishermen from Brittany came here every summer to fish for a number of years. Just like the original it also had texts commenting on the stories told in it and quite a bit of humour. Amazing!

On the way back from Conche we stopped by a long wooden staircase leading up to a viewing platform. As you can see from the picture there was a great view of – nothing!

After a quick lunch in the small village of Roddickton, we got curious when we saw a signpost for an “underground salmon pool, so we drove down a small dirt road full of potholes, parked and followed the signs. We did manage to find a river that ran through a rock, but we couldn’t get close enough to see if there were any salmon in it.

So we continued southwards, and wondered about the small fenced in vegetable gardens we saw right by the roadside but far from any houses. We guessed (correctly, we later learnt) that the gardens are placed here because the soil is too poor elsewhere and that they are fenced in to keep the moose out – there should be quite a lot of moose here in this area. We didn’t see any, though. But Ole did see a black bear cub by the roadside in the morning. It ran away before I had a chance to see it, and I kept telling him he’d made it up. But in the afternoon we both saw another black cub, which also ran close to the road, and this time we managed to stop and take pictures! And that’s when we started humming the children’s song about little Ole who met a bear in the woods – and realised that it couldn’t possibly be a Danish song, as we haven’t had bears in Denmark for centuries, so it was probably originally a Swedish song about little Ola.

Late afternoon we drove through the beautiful Gros Morne National Park again – big (gros) gloomy (morne) mountains on one side and and the Bonne Bay fjord on the other until we reached the village of Woody Point, where we are to stay in Aunt Jane’s B&B in an old house, which more or less looked like when aunt Jane lived in it. We grabbed a burger in the retro diner across the street. We could see that the locals were setting up their camping chairs in the yard of the local fish factory further down the road and found out they were preparing to watch an outdoor screening of ‘ET’, but we went to bed early with our books instead of joining them. Ole has now recovered from his cold – but of course not without passing it on to me 🙁

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *