22. Juli: Hvorfor var Leif den lykkelige egentlig lykkelig?

Vågner til en halvvåd, halvtåget morgen i Hay Cove så langt nordpå, som man overhovedet kan komme på The Rock, som Newfierne kærligt kalder deres ø. Efter Wendys lækre morgenmad (Wendy passer Jennys B&B, mens Jenny holder sabbatår), kører vi de få hundrede meter hen til L’Anse aux Meadows National Historic Site (navnet er lidt underligt fordi en del af det oprindelige franske stednavn Meduses er blevet forvansket til Meadows af englænderne). I mange år troede de lokale, at der havde været en gammel indianerboplads her på stedet. Det har der også. Men i 1960erne kom nordmændene Helge og Anne Stine Ingstad til Newfoundland for at forsøge at finde stedet, hvor Leif den Lykkelige og hans vikinger gik i land og boede nogle år, mens de ledte efter Vinland. Ved udgravninger på stedet blev der fundet klare beviser på, at der faktisk havde været vikinger her. Man mener, de var på ekspedition fra bopladsen i Grønland på jagt efter forskellige råvarer, og at de måske boede her 5-10 år, inden de forlod stedet igen. Hvorfor de rejste, ved man ikke – måske ragede de uklar med “skrællingerne” (deres navn for de oprindelige indbyggere) eller her var for råt og ufrugtbart for dem? Vi så en film om stedet i Visitor Centre og en udstilling med nogle at de genstande, som blev fundet, og så fik vi en tur i området, hvor man både kan se jordvolde, hvor vikingehusene har ligget, og et par rekonstruerede huse befolket med rekonstruerede vikinger 😉

Stedet tiltrækker en hel del turister, så vikingetemaet får alt, hvad det kan trække med adskillige Viking Shops og restauranter som The Norseman, hvor vi spiste en i øvrigt rigtig udmærket frokost med udsigt over det lille fiskerleje. Hvis det ikke havde været halvtåget, havde vi sikkert kunne se helt til Grønland! Leif selv stod også og skuede ud over vandet, men hverken han eller nogen af de lokale vi snakkede med kunne forklare, hvorfor han var lykkelig…

Efter frokost besøgte vi Norstead, en rekonstrueret vikingeboplads ala vikingecentret i Ribe, som det nu ikke kan måle sig med. Så vi kørte i stedet til St Anthony, en mindre by lidt længere sydpå langs kysten, hvor vi gik på “sightseeing” i den lokale lettere søvnige shopping mall, samt gik en tur ude ved fyret på Fishing Point.

På vejen tilbage til vores logi spiser vi igen på The Daily Catch restauranten i det lille røde hus med den gode mad. Tilbage i Runestone House får vi en længere snak med vores værtinde om vikinger, danske vikingecentre og -markeder, og vi finder nogle hjemmesider til hende med ideer til vikingemad, som hun kan bruge til deres kommende .

English version:

Woke up to a rather wet, rather foggy morning in Hay Cove as far as you can almost get on the Rock, which the Newfies call their island. After breakfast cooked by Wendy (who is minding Jenny’s B&B while Jenny is on a sabbatical) we drive the short way to L’Anse aux Meadows National Historic Site (the name is a little strange because part of the original French place name Meduses has been anglicised to Meadows). For many years the local though this was an old Indian settlement. Which it was. But in the 1960s the Norwegian couple, Helge og Anne Stine Ingstad, came to Newfoundland in search of the place where Leif Erikson and his Vikings came ashore as the first Europeans to come to North America. They settled here and stayed for a few years while looking for the Vinland of their legends. And indeed the found the place here as later excavations proved. The Vikings are believed to have used the site as their base camp while exploring the area looking for raw materials before they packed up and left again. It is not known why they left again, perhaps they did not get on with the locals or the climate was too harsh and infertile for them. We started by seeing a film and an exhibition about the site in the visitor centre and then we went for a walk in the area where you could see earthen mounts where the Viking houses had stood and also some recreated houses inhabited by recreated Vikings 😉

The place attracts a good deal of tourists, so the Viking theme is used everywhere – we saw a number of Viking shops and also restaurants like the Norseman, where we had quite a nice lunch looking out over the tiny fishing village. If it hadn’t been rather foggy I’m sure we could have seen Greenland! Leif himself was also looking our over the ocean, but we couldn’t get him to explain why he is called “Leif den lykkelige” = Leif the happy in Danish.

After lunch we visited Norstead, a reconstructed Viking village like the Viking centre in Ribe, Denmark, but not quite as well carried out. So instead we drove to St Anthony, a small town a little further south along the coast, where we went sightseeing in the rather dull local mall and went for a walk out by the lighthouse at Fishing Point.

On the way back to our lodgings we had dinner again at the Daily Catch restaurant in the little red house with the good food. Back at the Runestone House we had a long chat with our hostess about Vikings and Viking centres and markets in Denmark, and we found her some websites with Viking food that she can use as inspiration for the local upcoming viking festival.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *